top of page

Cronenburg ontwerptools woningbouw

Mijn aandeel: animatie en assistent ontwerp

Architect: Pim Kother & Ton Salman

ontwerp: 2002

 

Opdrachtgever

AM Wonen Utrecht

 

Locatie

Loenen a/d Vecht

 

Het stedenbouwkundig ontwerp van West 8 voor Cronenbrugh, de uitbreiding van het dorp Loenen aan de Vecht, heeft als belangrijk kenmerk rijkdom aan variatie. Het ontwerp refereert hiermee nadrukkelijk aan de in de tijd gegroeide dorpskern van Loenen en aan Nederlandse dorpsarchitectuur in het algemeen.

 

Wij hebben met behulp van een beperkt aantal basis woningtypes gezocht naar een goede balans tussen eenheid en verscheidenheid in de bebouwing. De kracht van de eenvoud zit met name in de repetitie van een beperkt aantal elementen die in verschillende combinaties kunnen voorkomen. De kopers kunnen uit een catalogus keuzes maken uit verschillende raam-, dak- en ontsluitingstypes, materialen en kleuren. Deze keuzemogelijkheden zijn op zodanige wijze vormgegeven dat onder alle omstandigheden het architectonische totaalbeeld bereikt wordt.

 

KENK architecten

bottom of page