top of page

Uitbreiding Montessori College Oost

Opdrachtgever 

MCOA Amsterdam

Lokatie

Polderweg 3, Amsterdam

 

Het Montessori College Oost te Amsterdam is sinds 2000 in gebruik. Met wijzigin­gen in het programma van onderwijs en door de ervaringen opgedaan na jaren­lang gebruik, bleken de ruimtes van de afdeling Zorg & Welzijn niet meer geheel naar behoeven te functioneren. Het gebouw, ontworpen door Architectuurstudio Herman Hertzberger heeft een alom gewaardeerde architectonische kwaliteit. In het schetsontwerp voor de herinrichting van de afdeling Zorg & Welzijn is reken­ing gehouden met de waarde van het bestaande architectonische ontwerp van de ruimtes. Daarbij is regelmatig overleg gevoerd met de gebruikers. De punten die daaruit naar voren kwamen golden als belangrijke leidraad voor de herinrichting.

Flexibiliteit

Door de oefenruimtes in flexibele boxen te plaatsten kan er tussenruimte ontstaan die gebruikt kan worden al werkruimte. Deze werkruimte kan in grootte variëren, afhankelijk van de plaatsing van de boxen.

De werkboxen kunnen tevens als berging dienen voor het materiaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt. In het ontwerp wordt er echter vanuit gegaan dat de kasten voldoende ruimte bieden aan het opbergen van het materiaal.

Ontwerp: Architectuurstudio Radenovic

ism Gilles Trevetin

 

 

schetsontwerpboek A3 MCOA 24 januari 2013_Page_16.jpg
schetsontwerpboek A3 MCOA 24 januari 2013_Page_13.jpg
schetsontwerpboek A3 MCOA 24 januari 2013_Page_08.jpg
schetsontwerpboek A3 MCOA 24 januari 2013_Page_14.jpg
bottom of page