top of page

Urban Playscapes Sarajevo 

Radenovic constateert een terugtrekkende overheid in Bosnië en Herzegovina, waardoor de inrichting van de publieke ruimte wordt overgelaten aan private partijen. In het bijzonder heeft dit effect op de speelplaatsen voor kinderen in Sarajevo. De onderzoeksvraag is: ‘Welke ontwerpinterventies zijn er nodig om de vervallen openbare ruimtes in Sarajevo weer om te kunnen vormen tot speelruimtes voor kinderen?’. Hij maakt in dit onderzoek gebruik van de Nederlandse expertise op het gebied van speelplaatsen in de stad. Het gedachtegoed van Aldo van Eyck, over het invoegen van tussenruimtes in het stedelijk weefsel, neemt een centrale plaats in. Uiteindelijk beoogt hij met het project een strategie van ingrepen en interventies te ontwikkelen die op stedelijk niveau bijdraagt aan de verbetering van de openbare ruimtes in het algemeen en kinderspeelplaatsen in het bijzonder. In de startfase zoekt hij onder andere partners uit Nederland en Bosnië en Herzegovina. Zo wil hij samenwerken met lokale partijen zoals ICOMOS Bosnië, Studio Zec en LIFT. Voor de Nederlandse partners is hij voornemens om te werken met onder andere de Academie van Bouwkunst, Yttje Feddes en Arjen Oosterman.

bottom of page